Kies je opleiding in 4 stappen

Relaties, over verbinden en scheiden en de gevolgen hiervan voor kinderen

 

Relaties, over verbinden en scheiden en de gevolgen hiervan voor kinderen


Vrijwel iedereen heeft ermee te maken: de invloed van de kwaliteit van je relatie op bijvoorbeeld je functioneren, gezondheid of op het welzijn van je kinderen. 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding en ook het overige deel van de relaties verloopt niet altijd harmonieus. Als therapeut heb je dan ook regelmatig te maken met cliënten die worstelen met relaties en relatieproblemen en wil je ze ook op dit vlak zo goed mogelijk begeleiden en adviseren. Op deze bijscholingsdag wordt er o.a. ingegaan op de wezenlijke verschillen tussen mannen en vrouwen en de invloed daarvan op relaties en seksualiteit, op relatieproblematiek en op de gevolgen van een scheiding voor kinderen. De onderwerpen zullen belicht worden vanuit verschillende (psychologische) invalshoeken, waaronder ook de antroposofische visie. Ook zullen praktijkervaringen en -casussen aan bod komen.
Resultaat De cursist:
-Is in staat enkele belangrijke begrippen uit de antroposofie te benoemen en te verklaren, te weten geestwereld, drieledigheid, ziel en de wezensdelen.-Weet hoe in de antroposofie gekeken wordt naar reïncarnatie en weet wat het begrip karma inhoudt en hoe het verbonden kan zijn met relaties (in onze tijd).

-Kent de theorie over hechting van John Bowlby, eventueel voorkomende hechtingsproblemen en de reguliere en antroposofische benadering daarvan.

-Kent een aantal belangrijke kenmerken van de biografische ontwikkelingsfasen van de mens, met name de vierde levensfase.

-Kent de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen gezien vanuit antroposofisch perspectief en de verklaring hiervan.

-Heeft kennis genomen van de valkuilen bij het ontstaan en beleven van relaties en kent de voorwaarden voor een geslaagde relatie.

-Heeft kennis genomen van het werk van een relatietherapeut en het belang van scholing voor jong volwassenen.

-Kent de theorie over het voeren van tweegesprekken.

-Weet wat de gevolgen van een scheiding kunnen zijn voor kinderen en wat van belang is om deze gevolgen zo klein mogelijk te laten zijn.

Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor natuurgeneeskundig therapeuten en belangstellenden die meer willen weten over de verschillen tussen mannen en vrouwen en over de gevolgen van een scheiding voor kinderen én die geïnteresseerd zijn in de (antroposofische) psychotherapeutische benadering van relatieproblematiek.

Wat wordt er behandeld

– reïncarnatie en karma

– hechting, hechtingsproblemen en -stoornissen

– verschillen tussen mannen en vrouwen

– relaties, liefhebben en seksualiteit

– relatieproblematiek en relatietherapie

– scheiding en de gevolgen voor kinderen.

 

Accreditatie en prijs

Locatie: Apeldoorn
Lesmateriaal: syllabus
Duur: 1 dag
Lesuren: 7
SBU: 37
ECTS: 1,5
B – punten

Docent: Mariëtte van de Meulengraaf

Geaccrediteerd bij:
BATC, KTNO, LVNG, VBAG


Agenda / planning


Cursus Begindatum Locatie

Informatie aanvragen

Eerstvolgende startdatum


Duur
1 dag(en)


Kosten


Zonnevlecht Academie is geregistreerd bij CRKBO waardoor al onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW.


Direct inschrijvenWil jij dat wij jou bellen? Laat je telefoonnr. en gewenste terug bel tijd achter op: info@zonnevlechtacademie.nl - Meer info over ons *NIEUW* Competentiegericht scholingsaanbod? Tel.: 085 485 1685