Kies je opleiding in 4 stappen

Psychosociale Basiskennis Themadag

 

Psychosociale Basiskennis Themadag

PSBK: Angststoornissen, (bipolaire en depressieve) stemmingsstoornissen, stress, PTSS en burn-out

Duur: 2 dagdelen ( 1 dag)
Bijscholing: PSBK
KTNO: K10375
Datums: in december bekend
Docent: Mariëtte van de Meulengraaf

Deze bijscholing geeft achtergrondkennis over angsten, depressies, stress en burn-out. Er zal worden ingegaan op de oorzaken van en de verschillen tussen deze stoornissen en klachtenbeelden, maar ook op de mogelijkheden van (psycho)therapie en wat eigenlijk de meest effectieve therapieën zijn. Er zullen (psycho)therapeutische opvattingen worden behandeld die eventueel ook praktisch inzetbaar zijn in het contact met cliënten. De lesstof bestaat dus niet alleen uit theoretische inzichten, de docente zal ook praktijkervaringen en -casussen bespreken.

 

PSBK: Persoonlijkheidsstoornissen
Duur: 2 dagdelen ( 1 dag)
Bijscholing: PSBK, accreditatie in aanvraag KTNO
Datums: in december bekend
Docent: Mariëtte Meulengraaf

Deze bijscholing geeft achtergrondkennis over Cluster A, B en C-persoonlijkheidsstoornissen.

Cluster A-stoornissen (het bizarre of excentrieke cluster) zijn de paranoïde-, schizoïde- en schizotypische-persoonlijkheidsstoornissen. Deze verschillen van de stoornissen in het  schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen (deze zullen daarom op deze bijscholing ook worden besproken).

Cluster B-persoonlijkheidsstoornissen (het impulsieve, dramatische of emotionele cluster) zijn de borderline-, histrionische-, narcistische- en antisociale-persoonlijkheidsstoornis.

Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen (angstige of vermijdende cluster) zijn de vermijdende-, afhankelijke- en dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis.

Er zal worden ingegaan op de oorzaken van en de verschillen tussen deze stoornissen, maar ook op de mogelijkheden van (psycho)therapie en wat eigenlijk de meest effectieve therapieën zijn. Er zullen (psycho)therapeutische opvattingen worden behandeld die eventueel ook praktisch inzetbaar zijn in het contact met cliënten.

 

PSBK: Voeding, voedings- en eetstoornissen en aanverwante ziekten en klachtenbeelden
Duur: 2 dagdelen (1 dag)
Bijscholing: PSBK, accreditatie in aanvraag KTNO
Datums: in december bekend
Docent: Mariëtte van de Meulengraaf

Als therapeut heb je regelmatig met cliënten te maken die last hebben van overgewicht of obesitas, metabool syndroom, diabetes mellitus en soms zelfs met eetstoornissen (boulimia en anorexia nervosa). Op deze bijscholingsdag zullen uiteraard de oorzaken en de gevolgen hiervan besproken worden, maar ook de psychologische factoren die een rol spelen. En verder welke behandelmogelijkheden en therapievormen mogelijk zijn naast de reguliere klinische behandeling. De lesstof bestaat niet alleen uit theoretische inzichten, de docente zal ook praktijkervaringen en -casussen bespreken.

 

PSBK: Neurobiologische en neurocognitieve stoornissen
Duur: 2 dagdelen (1 dag)
Bijscholing PSBK, accreditatie in aanvraag KTNO
Datums: in december bekend
Docent: Mariëtte van de Meulengraaf

Deze bijscholing geeft achtergrondkennis over de neuro biologische stoornissen (hieronder vallen verstandelijke beperkingen, communicatiestoornissen, Autisme, ADHD, leerstoornissn en motorische stoornissen) en de neurocognitieve stoornissen. Onder deze laatste groep vallen o.a. een delirium of delier, dementie (w.o. ziekte van Altzheimer, Huntington en Parkinson) en de beperkte neurocognitieve stoornis. Er zal worden ingegaan op de oorzaken van en de verschillen tussen deze stoornissen, maar ook op de mogelijkheden van (psycho)therapie en wat eigenlijk de meest effectieve therapieën zijn. Er zullen (psycho)therapeutische opvattingen worden behandeld die eventueel ook praktisch inzetbaar zijn in het contact met cliënten. De lesstof bestaat dus niet alleen uit theoretische inzichten, de docente zal ook praktijkervaringen en -casussen bespreken.

 

PSBK: Relaties in deze tijd, hoe kunnen relatieproblemen en scheidingen beter voorkomen worden?

Duur: 2 dagdelen (1 dag)
Bijscholing: PSBK, accreditatie in aanvraag KTNO
Datums: in december bekend
Docent: Mariëtte van de Meulengraaf

In deze bijscholing wordt er o.a. ingegaan op de wezenlijke verschillen tussen mannen en vrouwen en de invloed daarvan op relaties en seksualiteit, op relatieproblematiek en op de gevolgen van een scheiding voor kinderen. De onderwerpen zullen belicht worden vanuit verschillende (psychologische) invalshoeken. Ook zullen praktijkervaringen en -casussen aan bod komen. Interessant voor zowel therapeuten als belangstellenden!

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • verschillen tussen mannen en vrouwen
  • relaties, liefhebben en seksualiteit
  • relatieproblematiek en relatietherapie
  • scheiding en de gevolgen voor kinderen
  • reïncarnatie & karma en de invloed op relaties
  • hechting, hechtingsproblemen en -stoornissen.

Accreditatie en prijs

Locatie: Apeldoorn
Lesmateriaal: syllabus
Duur: 1 dag
Lesuren: 8

Docent: Mariëtte van de Meulengraaf

Accreditatie in aanvraag bij KTNO:

Certificaat:
Psychosociale Basiskennis Themadag
Duur:
1 dagen
Prijs:
€165

Agenda / planning


Cursus Begindatum Locatie

Informatie aanvragen

Eerstvolgende startdatum


Duur
1 dag


Kosten


Zonnevlecht Academie is geregistreerd bij CRKBO waardoor al onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW.


Direct inschrijvenWil jij dat wij jou bellen? Laat je telefoonnr. en gewenste terug bel tijd achter op: info@zonnevlechtacademie.nl - Binnenkort nieuwe cursussen, meer info? Tel.: 085 485 1685