Kies je opleiding in 4 stappen

Neurobiologische en neurocognitieve stoornissen

 

Meer info


Inhoud scholing
Deze scholing geeft achtergrondkennis over de neuro biologische stoornissen (hieronder vallen verstandelijke beperkingen, communicatiestoornissen, autisme, ADHD, leerstoornissen en motorische stoornissen) en de neurocognitieve stoornissen. Onder deze laatste groep vallen o.a. een delirium of delier, dementie (w.o. ziekte van Alzheimer, Huntington en Parkinson) en de beperkte neurocognitieve stoornis. Er zal worden ingegaan op de oorzaken van en de verschillen tussen deze stoornissen, maar ook op de mogelijkheden van (psycho)therapie en wat eigenlijk de meest effectieve therapieën zijn. Er zullen (psycho)therapeutische opvattingen worden behandeld die eventueel ook praktisch inzetbaar zijn in het contact met cliënten.

De lesstof bestaat dus niet alleen uit theoretische inzichten, de docente zal ook praktijkervaringen en -casussen bespreken.

Onderwerpen

–            Verstandelijke beperkingen, communicatiestoornissen, autisme, ADHD, leerstoornissen en motorische stoornissen.
–            Neurocognitieve stoornissen, delirium of delier, dementie, ziekte van Alheimer, ziekte van Huntington, ziekte van Parkinson en de beperkte neurocognitieve stoornis.
–            De oorzaken, verschillen en meest effectieve therapieën van de bovengenoemde stoornissen.

Docente

Mariëtte van de Meulengraaf (psychologe, reflexzonetherapeute en antroposofisch gespreks-psychotherapeute).

Accreditatie en prijs


Certificaat:
Neurobiologische en neurocognitieve stoornissen
Duur:
1 dagen
Prijs:
€145

Agenda / planning


Cursus Begindatum Locatie
Neurobiologische en neurocognitieve stoornissen 21-09-2019 Apeldoorn

Informatie aanvragen

Eerstvolgende startdatum:


Duur
1 dag(en)


Kosten


Zonnevlecht Academie is geregistreerd bij CRKBO waardoor al onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW.


Direct inschrijvenWil jij dat wij jou bellen? Laat je telefoonnr. en gewenste terug bel tijd achter op: info@zonnevlechtacademie.nl - Binnenkort nieuwe cursussen, meer info? Tel.: 085 485 1685