Methodisch werken - Zonnevlecht Academie

Kies je opleiding in 4 stappen

Methodisch werken

Methodisch werken


Als een cliënt met een hulpvraag bij een therapeut komt, wordt er van de therapeut verwacht dat hij/zij meteen handelt en tevens de verantwoording hiervoor neemt. Volledige objectiviteit is echter niet mogelijk en de hulpvraag is eigenlijk een probleemstelling die regelmatig niet meteen helder is. Daarom is het als therapeut belangrijk te beschikken over een structuur die helpt te ordenen en die overzicht biedt.

Deze lesdag is bedoeld om natuurgeneeskundig therapeuten in spé inzicht te geven hoe een professioneel behandelproces er uit zou moeten zien en dit tevens deels te oefenen.

Er wordt een ‘kader’ besproken wat enig houvast en vertrouwen geeft met betrekking tot het opstellen van een behandelplan. Het helpt professioneel te denken en te handelen. De werkwijze betrekt de cliënt ook bij de behandeling. Hij/zij kan meer inzicht krijgen in het ziekteproces en worden gestimuleerd om aan het herstelproces mee te werken

De lesstof bestaat niet alleen uit theoretische inzichten, de docente zal ook praktijkervaringen en -casussen bespreken en er zal worden geoefend.

Resultaat

De cursist:

-Weet de fasen in het therapeutisch proces te benoemen en te verklaren.

-Is in staat een anamnese af te nemen met een standaardformulier of kan een eigen formulier ontwerpen.

-Weet een probleemstelling helder te maken door op de juiste wijze door te vragen.

-Weet een doelstelling correct te formuleren aan de hand van ingewonnen informatie.

-Weet waaraan een behandelplan in theorie moet voldoen.

-Weet hoe een behandelplan logisch opgebouwd kan worden.

-Kent het nut van evaluatie in het behandelproces.

-Is in staat een zinvol advies te formuleren.

-Weet waarom het afronden van een behandelreeks de nodige aandacht verdient.

Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor studenten die een opleiding volgen tot natuurgeneeskundig therapeut, die willen weten hoe een professioneel behandelproces er uit ziet en die willen oefenen met het afnemen van een anamnese en het opstellen van doelstellingen en behandelplan.

Wat wordt er behandeld

De fasen in een therapeutisch proces

Het afnemen van een anamnese

Het duidelijk krijgen van een probleemstelling

Het formuleren van doelstellingen, hoofd- en subdoelen

Het opstellen van een behandelplan

Adviseren en doorverwijzingen

Evalueren met de cliënt

Er wordt geoefend m.b.v. casuïstiek

 

Accreditatie en prijs

Locatie: Apeldoorn
Lesmateriaal: syllabus
Duur: 2 dagen
Lesuren: 14
SBU: 134
ECTS: 5
B – punten

Docent: Mariëtte van de Meulengraaf

Geaccrediteerd K9113 bij:
BATC, KTNO, LVNG, VBAG

Certificaat:
Methodisch werken
Duur:
2 dagen
Prijs:
€260

Agenda / planning


Cursus Begindatum Locatie

Informatie aanvragen

Eerstvolgende startdatum


Duur
2 dag(en)


Kosten


Zonnevlecht Academie is geregistreerd bij CRKBO waardoor al onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW.


Direct inschrijvenMeer info over ons *NIEUW* Competentiegericht scholingsaanbod? Tel.: 085 485 1685 Datums van de nieuwe cursussen volgen z.s.m.Iedere éérste maandag van de maand inloopavond te Apeldoorn. Wees welkom van 19 - 21 uur - Bel 085-485 1685 voor al jouw opleidingsvragen