Beroepskwaliteit & Professionaliteit - Zonnevlecht Academie

Kies je opleiding in 4 stappen

Kies je opleiding in 4 stappen

Kies je startdatum
Inschrijven

Beroepskwaliteit & Professionaliteit

Module : Beroepskwaliteit & Professionaliteit

De student:

  1. Kan in de omgang met de cliënt specifieke wet- en regelgeving in het dagelijks werk toepassen en handelt in overeenstemming met richtlijnen en protocollen en gedragscodes.
  2. Toont vertrouwen in zijn eigen mogelijkheden, neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen en handelt volgens de wettelijke kaders van het beroep.
  3. Ontwikkelt een duidelijke missie en visie en kan deze uitdragen in zijn beroep als Natuurgeneeskundig therapeut en handelt vanuit deze missie en visie.
  4. Is in staat een marketingplan en ondernemingsplan, als zelfstandig beroepsoefenaar, op te stellen ten einde de rentabiliteit zichtbaar te houden.
  5. Houdt alle vorderingen van de cliënt bij in een voortgangsverslag, beschikt daarvoor over een gedegen administratiesysteem.
  6. Is zelfstandig en draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen.
  7. Is in staat op respectvolle en heldere wijze op te treden bij agressie, seksuele intimidatie, onverwachte, lastige en/of crisissituaties, zodat de cliënt en/of zijn omgeving geen gevaar loopt.
  8. Voert de organisatorische taken binnen de praktijkvoering en het ondernemerschap binnen de wetsgebonden en praktijk gebonden kaders uit.
  9. Onderhoudt een netwerk binnen zijn vakgebied, voor informatie-uitwisseling, doorverwijzing, maar ook ten behoeve van vervanging bij ziekte, verlof of vakantie

Hans Brouwer

Studenten begeleider

Mag ik je helpen met je keuze?

085 – 485 16 85

hans@zonnevlechtacademie.nl

Dagelijks van 9:00 – 23:00 uur

 Meer info over ons *NIEUW* Competentiegericht scholingsaanbod? Tel.: 085 485 1685 Datums van de nieuwe cursussen volgen z.s.m.